AKTUÁLNÍ  NABÍDKA

Příměstský tábor s pejsky

Líbeznice 2019  
PLNĚ OBSAZEN!!!

(15. 7. - 19. 7. 2019 a 22. 7. - 26. 7. 2019)

tábor pro děti ve věku 4 - 9 let

On-line přihláška !!!  

I. běh - již jen náhradníci, II. běh - již jen náhradníci


Místo konání: Líbeznice - areál ZŠ (rondel)

Termín:

15. 7. - 19. 7. 2019

22. 7. - 26. 7. 2019 

Celotáborová hra je připravena na 10 dní, ale samozřejmě je možné se zúčastnit pouze jednoho týdne.

Cena:

Kč 2200,--  za jeden týden

Sleva Kč 100,-- v případě sourozenců nebo přihlášení na dva týdny (je možné uplatnit pouze jednu)

Příklad: 

2 sourozenci na 1 týden - cena 2x 2100,--

1 dítě na 2 týdny - cena 4200,--

sourozenci na 2 týdny - 2 x 4200,--

Cena zahrnuje stravování - 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektorné, režijní náklady na výchovně vzdělávací program. 

Po celou dobu budou dětem k dispozici vycvičení psí terapeuti, těšit se mohou na Connie a další. 

Pro zájemce bude připraveno za poplatek Kč 100,-- jedno společné nocování ve škole (přihlášky a platba až v době konání tábora). 

Přihlášky je možné vyplnit pouze on-line!!

Úhradu zasílejte nejpozději do konce dubna převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky : 107-8852420247/0100

jako sdělení pro příjemce uveďte "Tábor + příjmení dítěte" - např. "Tábor + Nováková" nebo "Tábor + Pařízek", variabilní symbol - uveďte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce - např. "603123456".

Důkladně si přečtěte soubor Informace. 

Bližší informace: Iva Sieberová - 608847675 nebo siriustrebic@volny.cz