AKTUÁLNÍ  NABÍDKA

Příměstský tábor s pejsky

Líbeznice 2018

(16. - 20. 7. 2018 + 23. - 27. 7. 2018)

tábor pro děti ve věku 4 - 9 let

On-line přihláška !!!  

I. běh - náhradníci, II. běh - náhradníci

Místo konání: Líbeznice - areál ZŠ (rondel)

Termín:

16. - 20. 7. 2018 - již jen náhradníci

23. - 27. 7. 2018 - již jen náhradníci

Celotáborová hra je připravena na 10 dní, ale samozřejmě je možné se zúčastnit pouze jednoho týdne.

Cena:

Kč 2100,--  za jeden týden

Sleva Kč 100,-- v případě sourozenců nebo přihlášení na dva týdny (je možné uplatnit pouze jednu)

(Cena zahrnuje stravování - 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektorné, režijní náklady na výchovně vzdělávací program)

Po celou dobu budou dětem k dispozici vycvičení psí terapeuti, těšit se mohou na Connie a další. 

Pro zájemce bude za malý příplatek připraveno jedno společné nocování ve škole (přihlášky až v době konání tábora). 

Přihlášky je možné vyplnit pouze on-line!!

Úhradu zasílejte nejpozději do konce dubna převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky : 107-8852420247/0100

jako sdělení pro příjemce uveďte "Tábor + příjmení dítěte" - např. "Tábor + Nováková" nebo "Tábor + Pařízek", variabilní symbol - uveďte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce - např. "603123456".

Důkladně si přečtěte soubor Informace. 

Bližší informace: Iva Sieberová - 608847675 nebo siriustrebic@volny.cz