AKTUÁLNÍ  NABÍDKA

Příměstský tábor - Děti s mentálním postižením
Líbeznice 2024  


  •  8. 7. - 12. 7. 2024
  • 15. 7. - 19. 7. 2024

tábor pro děti navštěvující školy zřízené dle §16 (spíše mladší, s LMP,..v ostatních případech prosíme individuální konzultaci na tel. 608847675 - Iva Sieberová)

Místo konání: Líbeznice - areál ZŠ (rondel)

Termín:

  •  8. 7. - 12. 7. 2024
  • 15. 7. - 19. 7. 2024

Aktivity budou přizpůsobeny přihlášeným dětem. 

Cena:

Kč 3400,--  za jeden týden 

Kč 3300,-- za jeden týden (v případě sourozenců )

(záloha 1000,-- ihned po přihlášení, doplatek do konce dubna)


Cena zahrnuje stravování - 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektory + asistenty, režijní náklady na výchovně vzdělávací program (canisterapie, výtvarné aktivity, hudební aktivity, pobyt venku, relaxace)


Přihlášky je možné vyplnit pouze on-line!! 

Místo je rezervováno až po zaplacení zálohy !!!


Záloha -  zasílejte ihned po přihlášení převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky : 

107-8852420247/0100

Doplatek - zasílejte nejpozději do konce dubna převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky : 

107-8852420247/0100

jako sdělení pro příjemce uveďte "Tábor + příjmení dítěte" - např. "Tábor + Nováková" nebo "Tábor + Pařízek", variabilní symbol - uveďte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce - např. "603123456".

Důkladně si přečtěte soubor Informace. 

Přihlášením dítěte souhlasíte se zveřejněním fotografií či videonahrávek pořízených v době konání tábora. 

Bližší informace: Iva Sieberová - 608847675 nebo siriustrebic@volny.cz