ZŠ a MŠ

V rámci EVVO nabízíme programy pro MŠ a ZŠ:

Psí dobrodružství

Na návštěvu přijdou psí kamarádi, se kterými se mohou děti pomazlit, hladit je, česat a hrát si různé hry. Program je doplněn povídáním o psech. Všichni psi mají složené canisterapeutické zkoušky.

Pojďte s námi za zvířátky

Povídání o zvířátkách, přírodě a myslivosti. Využíváme praktických ukázek, básniček, hádanek, zvuků zvěře či různých her.

Připravený program je na 60 - 90 minut a je přizpůsoben věku a schopnostem dětí.

Děti se formou hry dozví zajímavé věci a posílíme jejich environmentální výchovu.
Program je možné upravit dle Vašich požadavků či přizpůsobit výuce.

Bližší informace:

Praha a Středočeský kraj - Iva Sieberová, 608847675, siriustrebic@volny.cz

Třebíč, Vysočina - Věra Dyntarová, 739042894, tatra57a@seznam.cz

Pohořelice - Anita Konečná, 731186893, anitakonecna@seznam.cz (pouze Psí dobrodružství)

Ukázky z našich programů: