CANISTERAPIE

Canisterapie = terapie pomocí psa

Canisterapie je složenina dvou slov. Canis znamená pes a terapie se již nyní dá vysvětlit pojmem od ošetřování po udržení a zlepšování stavu jak psychického tak tělesného.


Metody canisterapie

(pochází z publikace "Zooterapie ve světě objektivních poznatků", 2007)

AAA - aktivity za pomoci psů (společenská činnost)

 • přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života klienta, nebo přirozený rozvoj jeho sociálních dovedností. (návštěvy v zařízení např. u seniorů)

AAE - vzdělávání za pomoci psů

 • přirozený či cílený kontakt psa a člověka zaměřený na rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta nebo na úrovni obecně osvětové - besedy s žáky

AAT - terapie za pomoci psů

 • popdůrná rehabilitační metoda, cílený kontakt člověka a zvířete,zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta /pacient


     AACR - krizová intervence za pomoci psů

 • přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí, zaměřený na odbourání stresu a celkové zlepšení psychického či fyzického stavu klienta  

Canisterapie je vhodnou součástní pro zlepšení:

mentálního postižení

 • udržení pozornosti
 • nácvik hrubé i jemné motoriky, uvolňování spasmů
 • rozvoj fantazie, komunikativnosti, slovní zásoby
 • zvyšování sebejistoty, pocit ochrany a jistoty
 • možnost relaxace (polohování)

tělesného postižení

 • motivace k rehabilitaci
 • zdroj obohacení a zpestření života
 • zlepšení komunikace s okolím
 • prolamování bariér osamělosti
 • odvedení pozornosti od vlastních potíží
 • zvýšení pocitu bezpečí

smyslového postižení

 • nevidomí (nezávislost, pocit bezpečí, lepší komunikace, zvýšení sebevědomí)
 • neslyšící (zvyšování nezávislosti, soběstačnosti a sebedůvěry)
 • s poškozením čichu (zvýšení pocitu bezpečí)
 • s poškozením hlasu (zlepšení komunikace)

autismu

 • prostředník mezi lidmi a okolím
 • přispívá k duševní rovnováze
 • snižuje pocit osamění
 • poskytuje lásku a potěšení z dotyku

 • v logopedii

  • pro nácvik správné výslovnosti
  • rozšiřování slovní zásoby
  • usměrňování rychlosti řeči

  epilepsie

  • uklidňující faktor
  • pocit bezpečí, svobody a volnosti
  • využití při rehabilitaci
  • možnost rozpoznání blížícího se záchvatu a varování

  u psychologických a psychiatrických onemocnění

  • zvyšování komunikace
  • odvrací pozornost od pacientových potíží
  • napomáhá resocializaci pacienta
  • snižuje apatii, pasivitu a otupění
  • pomáhá při léčbě drogových závislostí
  • pomáhá při léčbě týraných a zneužívaných dětí

  v geriatrii

  • nahrazení fyzického kontaktu mezi lidmi
  • zvyšuje pocit bezpečí
  • zmírňuje pocit osamění
  • zlepšuje komunikaci s okolím
  • vytrhne z nostalgie a deprese
  • podněcuje k rehabilitaci, fyzioterapii
  • má pozitivní vliv na zklidnění a tím omezuje užívání antidepresiv, sedativ a hypnotik

  Polohování

  Jedná se o individuální terapii, která je založena na přímém kontaktu klienta a psů. Polohování probíhá za tlumeného osvětlení a při příjemné relaxační hudbě v předem vyvětrané místnosti (ale teplé). Používáme polštáře a deky. Na počátku se klient přivítá se psem, vyzuje se a necháváme klienta, aby zaujal polohu sám nebo můžeme napolohovat a můžeme měnit polohy. Po 15 - 20 minutách postupně pejsky dáváme pryč a klienta necháme ještě zakrytého. Na závěr klient odmění pejsky. Při polohování dochází ke zklidnění, uvolnění, prohřátí, zlepšení prokrvení.

  Činnosti a aktivity z praxe

  Veškeré aktivity jsou zaměřeny na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace, zklidnění, zvýšení soustředěnosti, zvyšování znalostí, ztrátu strachu ze psů, snížení agresivity, rozvoj pravo-levé orientace,......