AKTUÁLNÍ  NABÍDKA

Příměstský tábor - výlety a tvoření Líbeznice 2023  

10. 7. - 14. 7. 2023 
17. 7. - 21. 7. 2023 (již jen náhradníci)!!!

tábor pro děti plnící povinnou školní docházku

Místo konání: Líbeznice - areál ZŠ (rondel)

Termín:

10 7. - 14. 7. 2023  (pouze jeden oddíl - 15 dětí)

17. 7. - 21. 7. 2023 (pouze jeden oddíl - 15 dětí)

Aktivity budou na obou týdnech stejné nebo podobné, proto je možné se zúčastnit pouze jednoho týdne.

Cena:

Kč 3400,--  za jeden týden 

Kč 3300,-- za jeden týden (v případě sourozenců )

(záloha 1000,-- ihned po přihlášení, doplatek do konce dubna)


Cena zahrnuje stravování - 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektorné, režijní náklady na výchovně vzdělávací program, vstupné, cestovné..

Každý den je pro děti připraveno tvoření  a také  výlet do Prahy či blízkého okolí (doprava bude realizována prostřednictvím městské hromadné dopravy - dítě musí mít Lítačku nebo jiný doklad o věku),  jedno odpoledne si děti užijí i s pejsky.  

Pro zájemce bude připraveno za poplatek jedno společné nocování ve škole ze čtvrtka na pátek (přihlášky a platba až v době konání tábora). 

Přihlášky je možné vyplnit pouze on-line!! 

Místo je rezervováno až po zaplacení zálohy !!!

Záloha -  zasílejte ihned po přihlášení převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky : 

107-8852420247/0100

Doplatek - zasílejte nejpozději do konce dubna převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky : 

107-8852420247/0100

jako sdělení pro příjemce uveďte "Tábor + příjmení dítěte" - např. "Tábor + Nováková" nebo "Tábor + Pařízek", variabilní symbol - uveďte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce - např. "603123456".

Důkladně si přečtěte soubor Informace. 

Přihlášením dítěte souhlasíte se zveřejněním fotografií či videonahrávek pořízených v době konání tábora. 

Bližší informace: Iva Sieberová - 608847675 nebo siriustrebic@volny.cz